Tillbaka till mätinstruktioner

4.07 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGTIMMER TILL RYDAHOLMS TRÄ

 

Mätplats
Rydaholms Träförädling (9524)


Sortiment
Barrsågtimmer


Dimensioner


Diameter

Största diameter: ingen begränsning


 

Kvalitet/Redovisning

Granstock avverkad av ej levande stamdel (torrstock) tillåts (lagringsröta och insektsskada i veden tillåts dock ej) och registreras med kvalitet 5.


 

Övrigt

 I övrigt enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer"