Tillbaka till mätinstruktioner

4.30 SÄRREDOVISNING AV GRANSÅGTIMMER MED HÖGRE ANDEL SKOGSRÖTA VID TURE JOHANSSONS TRÄVARU

 

Mätplats
Ture Johansson Trävaru AB (9172)

 

Sortiment/trädslag
Gransågtimmer


Mätmetod
Stockmätning


Kvalitet/Redovisning
Granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3. För att klassas med
kvalitet 8 får dock inte skogsrötan i stock vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen. Gäller både för
virkespartier som fullklassas resp. 0-klassas.


Övrigt
Mätningarna redovisas med omfattning 5.
Observera att tabellinställningarna i Remas inmätningssystem ska ändras så att kvalitet 8 blir en tillåten
kvalitetskod.