Tillbaka till mätinstruktioner

4.14 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGTIMMER (SORTIMENT 02) VID RYDAHOLMS TRÄ

 

Mätplats
Rydaholms Träförädling (9524)


Sortiment
Barrsågtimmer (02) av Tall, Gran, Lärk, Douglasgran, Sitkagran och Silvergran

 

Mätning/Redovisning

 

Trädslag Mäts in med kvalitet Redovisas med sortiment
Tall, Douglas och Lärk

1-4, 9

0210

Gran, Sitkagran och Silvergran

1-2, 9

0220

Granbarkborreskadad gran

5

0220