Tillbaka till mätinstruktioner

5.11 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR KLENTIMMER TILL INGARPS TRÄVAROR

 

Mätplats
Ingarps trävaror (9169)

 

Sortiment/ trädslag
2810/2820

 

Mätmetod
Travmätning

 

Kvalitet
Virket skall hålla kvalitet 4 för tall resp 2 för gran enligt VMF Syds generella bestämmelser för stockmätning av barrsågtimmer (4.01).

 

Redovisning
Klass 0 eller 9. Mätningarna redovisas med omfattning 5