Barrsågtimmer virkesfel

För att sprida kunskap om kvalitets- och tillredningskraven på barrsågtimmer visas i bildsviten ”Virkesfel” några av de virkesfel som vanligen förekommer på timret. Främst är det exempel på förekomsten av skogsröta och olika typer av krök.

 

Kommentarerna om vad som tillåts i bildexemplen utgår från de generella regler som gäller vid inmätningen av barrsågtimmer. För att säkerställa att din leverans uppfyller kraven bör du även kolla vilka krav som gäller med köparen som du levererar virket till.