Fjärrmätning

Fjärrmätning med hjälp av bilder gör att virkesmätningen kan effektiviseras. Möjlighet till utökade öppettider gör att branschens lastbilsflotta kan användas mer optimalt.

Travmätning i bilder

Travmätning i bilder bygger på att kameror tar bilder på virkestravarna som ligger på lastbilen. Efter godkännande skickas bilderna till en central där mätning av volym och andra parametrar sker. Så snart bilderna har godkänts kan chauffören lämna mätplatsen.

Idag finns två olika system när bilder tas för mätning. Den största praktiska skillnaden mellan systemen är att bilder av travarna tas antingen när bilen står still med flera olika kameror, eller när bilen sakta rullar med samma kameror.