Mätinstruktioner

Nationella mätningsinstruktioner
01. Nationella Mätningsinstruktioner
2.01 INSAMLING OCH AJOURHÅLLNING AV VÄGDATA FÖR SKOGSBILVÄGAR
02. Instruktioner för virkets läggning
3.01 ALLMÄNNA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR STOCKMÄTNING INOM VMF SYD
03. Mätningsinstruktioner Stockmätning
3.02 RUTIN FÖR VIRKESMOTTAGNING VID SÅGVERK INOM VMF SYDS VERKSAMHETSOMRÅDE.
03. Mätningsinstruktioner Stockmätning
3.03 DAGLIG KONTROLL AV AUTOMATISK MÄTUTRUSTNING FÖR STORLEKSBESTÄMNING, METALLDETEKTION OCH DATAREGISTRERING
03. Mätningsinstruktioner Stockmätning
3.04 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID UPPFÖLJNING AV AUTOMATISK LÄNGDMÄTNING I MÄTRAM
03. Mätningsinstruktioner Stockmätning
3.05 KONTROLL AV AUTOMATISK METALLDETEKTERING MED SPOLE
03. Mätningsinstruktioner Stockmätning
3.07 AKTIVERING OCH AVAKTIVERING AV UNDERBARKSMÄTNING
03. Mätningsinstruktioner Stockmätning
4.01 KOMPLETTERING TILL NATIONELLA MÄTNINGSINSTRUKTIONER FÖR KVALITETSBESTÄMNING AV BARRSÅGTIMMER
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.05 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TILLÄMPNING AV FÄRSKHETSKRAV PÅ BARRSÅGVARA VID SÖDRAS SÅGVERK
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.06 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER TILL SÖDRA LÅNGASJÖ
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.07 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGTIMMER TILL RYDAHOLMS TRÄ
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.08 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGTIMMER TILL JG ANDERSSONS
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.09 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV GRANSÅGTIMMER VID SÖDRAS TIMMERMÄTSTATIONER
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.10 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÅGTIMMER TILL LEVENE SÅG
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.11 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV SÅGTIMMER VID VIDA HJÄLTEVAD, VIDA VISLANDA OCH VIDA HÄSTVEDA
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.12 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV BARRSÅGTIMMER VID INGARPS TRÄVAROR
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.13 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV BARRSÅGTIMMER VID SÖDRAS TIMMERMÄTSTATIONER
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.15 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV TIMMER VID BRÖDERNA CARLSTRÖM TRÄVARU
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.16 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV TALLSÅGTIMMER VID ANNEBERGSSÅGEN
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.17 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANTIMMER TILL BJERNAREDS SÅGVERK
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.18 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER TILL DEROME
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.19 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV SÅGTIMMER VID VIDA HESTRA
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.20 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR KLENTIMMER TILL SWEDEN TIMBER MALMBÄCK
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.21 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÅGTIMMER TILL ATA MOHEDA OCH ATA TIMBER WIDTSKÖFLE
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.22 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER VID FEGENS SÅGVERK
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.23 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV BARRSÅGTIMMER VID HÅLLANDERS SÅGVERK FRÅN SVEASKOG
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.24 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER TILL FRÖDINGE SÅGVERK
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.25 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER VID EKSJÖ INDUSTRI
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.26 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELS FÖR GRANSÅGTIMMER TILL BERGS ORREFORS, BERGS GRANSJÖVERKEN OCH BERGS BROAKULLA
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.27 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER VID WALLNÄS SÅGVERK
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.28 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGTIMMER TILL WALLNÄS
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.29 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER TILL ATA MOHEDA
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.30 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER VID TURE JOHANSSONS TRÄVARU
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.32 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER VID NYDALA TRÄVARU
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.33 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER VID LIAREDS TRÄVAROR
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.34 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÅGTIMMER TILL ATA WIDTSKÖFLE
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.35 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÅGTIMMER TILL ATA RÖRVIK
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.36 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÅGTIMMER TILL BÄCKEBO SÅGVERK
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
4.38 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV GRANSÅGTIMMER VID ANDREWEX TVÄRSKOG
04. Mätningsbestämmelser för Barrsågtimmer
5.01 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR SPARR- OCH KLENTIMMER
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
5.02 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR EKSÅGTIMMER
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
5.03 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR BOKTIMMER (RÖDBOK)
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
5.05 KOMPLETTERING TILL VMF SYDS MÄTNINGSINSTRUKTIONER FÖR SÅGBARA LÖVSORTIMENT
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
5.08 MÄTNINGSINSTRUKTION FÖR STAMBLOCK GRAN VID ANSGARIUS SVENSSON
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
5.09 MÄTNINGSINSTRUKTION FÖR STAMBLOCK TALL VID ANSGARIUS SVENSSON
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
5.11 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR KLENTIMMER TILL INGARPS TRÄVAROR
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
5.12 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR EKSÅGTIMMER TILL ALMO HARDWOOD
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
5.13 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR KÄHRS-TIMMER
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
5.15 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR KLENTIMMER TILL BERGS MÖRLUNDA
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
5.16 MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SLIPERSTIMMER TILL BITTERNA
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
5.17 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÖDRA BOKTIMMER PÅ EXPORT
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
5.18 AVVIKELSE FRÅN GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR TIMMER AV EK TILL BJERNAREDS SÅGVERK
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
5.20 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRKLENTIMMER TILL EKSJÖ INDUSTRI
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
5.21 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRKLENTIMMER TILL ATA
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
5.22 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR KLENTIMMER TILL SÖDRA ORREFORS
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
5.23 MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SLIPERSTIMMER TILL BITTERNA FRÅN SVEASKOG
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
5.24 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOCKMÄTNING AV GROVSÅGTIMMER VID MÖRRUMS BRUK
05. Mätningsbestämmelser för övriga stockmätta sortiment
6.01 KOMPLETTERING TILL NATIONELLA MÄTNINGSINSTRUKTIONER FÖR MÄTNING AV CELLULOSAFLIS (SORTIMENT 70)
06. Mätningsinstruktioner för cellulosaflis och bränsleflis
6.03 ARBETSRUTIN FÖR UTTAG AV BRÄNSLEPROV VID BESTÄMNING AV TORRHALT OCH VÄRMEVÄRDE
06. Mätningsinstruktioner för cellulosaflis och bränsleflis
6.04 INSTRUKTION FÖR UPPMÄTNING, NUMRERING OCH MÄRKNING AV CONTAINRAR (SKÄPPOR) INOM VMF SYD
06. Mätningsinstruktioner för cellulosaflis och bränsleflis
6.07 ARBETSRUTIN FÖR UTTAG AV BRÄNSLEPROV VID BESTÄMNING AV TORRHALT OCH VÄRMEVÄRDE PÅ MÖLNDALS ENERGI
06. Mätningsinstruktioner för cellulosaflis och bränsleflis
7.01 ALLMÄNNA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR TRAVMÄTNING INOM VMF SYD
07. Mätningsinstruktion Travmätning
7.02 LAGRINGSSKADOR I IMPORTERAD MASSAVED - HANTERING VID SÖDRAS BRUK
07. Mätningsinstruktion Travmätning
7.03 INSTRUKTION FÖR MÄTNING OCH REGISTRERING AV BANKBREDD PÅ VIRKESBIL
07. Mätningsinstruktion Travmätning
7.04 UPPLÄGGNING OCH MÄRKNING AV VIRKE FÖR MÄTNING PÅ FORDON
07. Mätningsinstruktion Travmätning
7.05 RUTIN FÖR HANTERING AV KONTROLLTRAVAR
07. Mätningsinstruktion Travmätning
7.07 MÄTNINGSINSTRUKTION FÖR BILDMÄTNING
07. Mätningsinstruktion Travmätning
7.08 DAGLIG, VECKOVIS OCH PERIODISK KONTROLL VID FOTOMÄTNING
07. Mätningsinstruktion Travmätning
7.09 BEGÄRD KONTROLL VID BILDMÄTNING
07. Mätningsinstruktion Travmätning
8.01 KOMPLETTERING TILL NATIONELLA MÄTNINGSINSTRUKTIONER FÖR KVALITETSBESTÄMNING AV MASSAVED
08. Mätningsbestämmelser för Massaved
8.13 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR MÄTNING AV GROV BARRMASSAVED TILL NYMÖLLA OCH MÖRRUM
08. Mätningsbestämmelser för Massaved
8.14 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR MÄTNING AV GROV GRANMASSAVED TILL HYLTE
08. Mätningsbestämmelser för Massaved
8.18 MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SPECIALMASSAVED (1620) TILL HYLTE
08. Mätningsbestämmelser för Massaved
8.20 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARR- OCH GRANMASSAVED TILL SÖDRAS MOTTAGNINGSPLATSER
08. Mätningsbestämmelser för Massaved
8.24 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SPECIALMASSAVED (1690) TILL MÖRRUM
08. Mätningsbestämmelser för Massaved
8.25 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRMASSAVED TILL SCA FRÅN STOCKARYDSTERMINALEN
08. Mätningsbestämmelser för Massaved
8.26 MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SPECIALMASSAVED (1690) TILL NYMÖLLA
08. Mätningsbestämmelser för Massaved
8.30 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR IMPORTERAD MASSAVED VID SÖDRAS BRUK
08. Mätningsbestämmelser för Massaved
8.31 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SPECIALBOKMASSAVED (136K OCH 106K) TILL MÖRRUMS BRUK
08. Mätningsbestämmelser för Massaved
8.32 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SPECIALBOKMASSAVED (106K_136K), 1360 OCH IMPORTERAD BOKMASSAVED TILL NYMÖLLA
08. Mätningsbestämmelser för Massaved
8.34 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRMASSAVED TILL SYDVEDS MOTTAGNINGSPLATSER
08. Mätningsbestämmelser för Massaved
8.36 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SPECIALMASSAVED (1600) TILL SÖDRAS BRUK
08. Mätningsbestämmelser för Massaved
8.43 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GROVBOKSMASSAVED TILL NYMÖLLA ELLER MÖRRUM
08. Mätningsbestämmelser för Massaved
8.44 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR MÄTNING AV MASSAVED VID VÄRÖ OCH MÖRRUM - SORTIMENT 1200
08. Mätningsbestämmelser för Massaved
9.01 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR SÅGBAR KUBB AV EK
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.02 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR SÅGBAR KUBB AV LÖVTRÄD
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.03 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR BOKKUBB (RÖDBOK)
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.04 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR SÅGBAR KUBB AV TALL OCH GRAN
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.06 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR PALLVIRKE AV TALL OCH GRAN
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.07 KOMPLETTERING TILL NATIONELLA MÄTNINGSINSTRUKTIONER FÖR KVALITETSBESTÄMNING AV BRÄNSLEVED
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.12 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGKUBB TILL ATA SANDSJÖFORS
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.13 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BJÖRK- OCH ALKUBB TILL ÖSTRA HULTS ELSÅG
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.14 AVVIKELSE FRÅN GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR LÖVKUBB TILL SÖDRA
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.15 AVVIKELSE FRÅN GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR BOKKUBB TILL KÄHRS AB
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.16 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR EKKUBB_A-KUBB AV EK TILL WESABORG VIA SÖDRA
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.17 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GROVTIMMER AV GRAN (0820) TILL SÖDRA
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.21 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÅGBAR BARRKUBB TILL VIDA TRANEMO
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.22 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGKUBB TILL BRÅTHULTS SÅGVERK
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.23 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TRAVMÄTNING AV BOKTIMMER VID NYMÖLLA ELLER MÖRRUMS BRUK
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.24 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGKUBB TILL NYMÖLLA
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.25 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TALLSÅGTIMMER TILL GYLLSJÖ TRÄINDUSTRI OCH ÅSLJUNGA-PALLEN
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.26 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BRÄNSLEVED TILL JG ANDERSSONS SÖNER
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.27 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TRAVMÄTNING AV BARRSÅGTIMMER FÖR SÖDRA SKOG I MÖNSTERÅS, MÖRRUM OCH ELNARYD
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.28 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TRAVMÄTNING AV BARRSÅGTIMMER PÅ NYMÖLLA OCH HYLTE
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.29 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR PALLVIRKE AV TALL OCH GRAN TILL AB GYLLSJÖ TRÄINDUSTRI OCH ÅSLJUNGA-PALLEN AB
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.30 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER TILL MOELVEN FRÅN FALKÖPINGSTERMINALEN
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.31 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER TILL PIGGSMÅLASÅGEN
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.32 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÅGBAR PARKETTKUBB AV EK TILL ALMO HARDWOOD
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.33 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR ALKUBB TILL ÖSTERBYMO
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.35 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GROVPALLVIRKE AV GRAN TILL ÅSLJUNGA-PALLEN AB
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.36 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BJÖRKKUBB (2740) TILL ALMO HARDWOOD
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.38 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TRAVMÄTNING AV BARRSÅGTIMMER TILL KARLA TRÄ
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.39 AVVIKELSE FRÅN GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BRÄNSLEVED TILL STORA ENSO BIOENERGI OCH SYDVED
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.40 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÖDRA EKKUBB PÅ EXPORT
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.41 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRTIMMER TILL EKERYDS TRÄVARU
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.43 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRKUBB TILL KNÄREDSSÅGEN
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.44 MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TÄNDSTICKSVED TILL MÖRRUM OCH MÖNSTERÅS BRUK
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.49 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRKUBB OCH KLENTIMMER TILL JG ANDERSSONS SÖNER
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.50 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANSÅGTIMMER TILL JG ANDERSSONS SÖNER
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.51 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGKUBB TILL VIDA ALVESTA
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.52 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGKUBB TILL VIDA URSHULT
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.54 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TILLÄMPNING AV FÄRSKHETSKRAV PÅ BARRSÅGVARA VID VIDA ALVESTA, VIDA TRANEMO OCH VIDA URSHULT
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.55 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR KINNAREDSTIMMER TILL DEROME
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.56 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TRAVMÄTNING AV TIMMER FRÅN SÖDRA PÅ VIDAS MOTTAGNINGSPLATSER
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.57 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GROVGRANTIMMER TILL ÅBOGEN VIA VIDAS MÄTPLATSER
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.58 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÅGBAR GRANKUBB TILL KINNARED FRÅN SÖDRA
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.59 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TRAVMÄTNING AV TIMMER PÅ VIDAS MOTTAGNINGSPLATSER
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.60 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BRÄNSLEVED TILL FALBYGDENS ENERGI
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.63 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BRÄNSLEVED TILL SÖDRA
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.65 MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TÄNDSTICKSVIRKE TILL SWEDISH MATCH
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.67 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGKUBB TILL MÖRRUM, VÄRÖ OCH ESLÖVSTERMINALEN
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.68 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BRÄNSLEVED TILL VITTSJÖ VED OCH VÄRME
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.69 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOLPAR TILL GUSSIWOOD
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.70 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TIMMER TILL VÄRÖSÅGEN
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.71 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TRAVMÄTNING AV GRANSÅGTIMMER (0320) TILL VÄRÖSÅGEN
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.72 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TRAVMÄTNING AV KLENTIMMER TILL SÖDRA PÅ STOCKARYDSTERMINALEN
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.74 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANTIMMER TILL BJERNAREDS SÅGVERK
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.76 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÅGBAR BARRKUBB TILL BENNSÄTERS SÅGVERK PIGGSMÅLA
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.77 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRKLENTIMMER TILL TURE JOHANSSONS TRÄVARU
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.78 AVVIKELSE FRÅN GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR FIBERSKIVEVED_BRÄNSLEVED TILL IKEA INDUSTRY HULTSFRED
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
9.83 AVVIKELSE FRÅN GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR BRÄNNVED TILL TROLLHÄTTAN ENERGI
09. Mätningsbestämmelser för övriga travmätta sortiment
10.01 KODFÖRTECKNING VIOL ANPASSAD FÖR VMF SYD
10. Redovisning Allmänt
10.02 REDOVISNING AV VRAKORSAKSKOD VID MÄTNING AV MASSAVED
10. Redovisning Allmänt
10.03 INSÄNDNING AV MÄTDATA SAMT LAGRING AV MÄTHANDLINGAR VID MÄTSTATION
10. Redovisning Allmänt
10.04 KONTROLL AV KVITTENSLISTA FÖR STOCKDATA PÅ SÅGVERK
10. Redovisning Allmänt
10.06 MÄTTID
10. Redovisning Allmänt
10.07 TILLÅTNA VÄRDEN I VIOL
10. Redovisning Allmänt
10.08 RUTIN FÖR MÄTNING_REDOVISNING VID AVBROTT I UPPKOPPLINGEN MOT SDC I DET NYA MÄTPLATSSYSTEMET DORIS
10. Redovisning Allmänt
10.09 REDOVISAD OMFATTNING VID MÄTNING MED SÄRREDOVISNING AV GRANSÅGTIMMER MED HÖGRE ANDEL SKOGSRÖTA
10. Redovisning Allmänt
10.10 VIRKESORDERSYSTEMET – SPECIFIKA REGLER INOM VMF SYDS OMRÅDE
10. Redovisning Allmänt
10.11 KODIFIERING AV LÄNGD HOS SÅGBAR KUBB, PALLKUBB OCH SORTIMENT 02 SAMT MÖJLIGHET TILL MEDELDIAMETERINFORMATION VID TRAVMÄTNING
10. Redovisning Allmänt
10.12 ORSAK TILL LÄGSTA KLASS VID KONTROLLMÄTNING AV TIMMER
10. Redovisning Allmänt
10.13 RUTIN FÖR MÄTNINGSVÄGRAN
10. Redovisning Allmänt
10.14 REGLER FÖR TRÄDSLAGSFÖRDELNING VID TRAVMÄTNING
10. Redovisning Allmänt
10.15 BESKRIVNINGAR OCH SORTIMENTSKODER FÖR SS 41 SAMT SS 45-89
10. Redovisning Allmänt
10.16 KOMPLETTERANDE VÄGSTANDARDKOD
10. Redovisning Allmänt
12.02 RUTIN FÖR MOTTAGNING AV EJ LEVERANSGILL VED VID SYDVEDS MOTTAGNINGSPLATSER
12. Företagsvisa redovisningsbestämmelser
12.03 REGISTRERING AV PARTSMÄTTA MÄTHANDLINGAR VID SYDVEDS MOTTAGNINGSPLATSER - DELKVISTAD ENERGIVED
12. Företagsvisa redovisningsbestämmelser
12.04 REGISTRERING AV PARTSMÄTTA MÄTHANDLINGAR VID SYDVEDS MOTTAGNINGSPLATSER - BRÄNSLEVED
12. Företagsvisa redovisningsbestämmelser
12.05 RUTIN FÖR BEDÖMNING OCH HANTERING AV EJ LEVERANSGILLA ENHETER TRÄDBRÄNSLE VID BORÅS ENERGI
12. Företagsvisa redovisningsbestämmelser
12.08 KONTROLL AV VIRKESORDER VID LEVERANSER FRÅN SYDVED
12. Företagsvisa redovisningsbestämmelser
12.09 HANTERING AV EJ LEVERANSGILL RT-FLIS VID HYLTE BRUK
12. Företagsvisa redovisningsbestämmelser
12.11 REGISTRERING AV SLUTKÖRT OCH SLUTMÄTT VID INMÄTNINGEN
12. Företagsvisa redovisningsbestämmelser
12.12 SORTIMENTSKODER FÖR LEVERANSER AV BRÄNSLE FRÅN SÖDRA SKOGSENERGI TILL VÄRMEVERKEN
12. Företagsvisa redovisningsbestämmelser
12.13 RUTIN FÖR HANTERING AV LASTFYLLNADSERSÄTTNING FÖR RUNDVIRKE VID SÖDRAS MOTTAGNINGSPLATSER
12. Företagsvisa redovisningsbestämmelser
12.14 RUTIN FÖR MOTTAGNING AV EJ LEVERANSGILL MASSAVED VID SÖDRAS BRUK_TERMINALER
12. Företagsvisa redovisningsbestämmelser