Mätningsinstruktion

För mätningens genomförande gäller regler och bestämmelser i tre steg enligt följande:

 

Steg 1 SDCs mätningsinstruktioner

Instruktionerna är riksgemensamma och innehåller allmänna bestämmelser för mätning av rundvirkessortiment samt regler för ett antal huvudsortiment

 

Nationella mätningsinstruktioner

 

Nationella kompendium i virkesmätning

 

Steg 2 VMF Syds generella bestämmelser
De generella bestämmelserna gäller som allmänna bestämmelser inom VMF Syd då avvikande lokala bestämmelser inte meddelats. De generella bestämmelserna kan vara:

 

• Kompletterande bestämmelser till VMU/VMK:s instruktioner
• Fullständiga mätningsbestämmelser för sortiment som inte omfattas av VMU/VMK
• Arbets- och tolkningsinstruktioner i virkesmätningsarbetet

 

Steg 3 Avvikande bestämmelser inom VMF Syd
Cirkulären upptar de avvikande lokala bestämmelser som gäller enligt avtal mellan köpare och säljare. De kan antingen gälla allmänt för en mottagningsplats eller avse bestämmelser för leveranser från en viss säljare till en viss köpare