Virkeshantering på timmermätstation

För att säkerställa hanteringen och särhållningen av virkespartier och kontrollstockar vid timmermätstationer har vi tagit fram informationsmaterialet i ”Virkeshantering på timmermätstation”.

 

Materialet är tänkt att i första hand användas av virkesbilschaufförer och truckförare på timmermätstationerna för att öka kunskapen och förståelsen för korrekt hantering av virkespartier, men den kan med fördel även läsas av andra intressenter i skogsnäringen.