Om VMF Syd

VMF Syd är ett opartiskt serviceföretag inom skogsnäringen inriktat på mätning av skogsråvara. Verksamhetsområdet omfattar större delen av Götaland.

VMF Syd är en ekonomisk förening som ägs gemensamt av säljare och köpare av skogsråvara och har ca 120 medlemmar. Vi arbetar utan eget vinstintresse. Antalet anställda är cirka 200, varav drygt 170 virkesmätare.

Specialutbildade virkesmätare och en omfattande intern kontroll av mätningsarbetet borgar för hög kvalitet i mätningen.

Vi åtar oss även att kvalitetssäkra avverkningslag i skogen, inventeringsuppdrag, besiktning av virkespartier, specialundersökningar samt konsultationer och utbildning i virkesmätning och frågor kring virkeskvalitet och mätteknik. Uppdragen utförs också åt andra än medlemmar.

VMF Syd ansvarar för klassning av skogsbilvägar i södra Sverige och rapporterar status på skogsbilvägnätet till den nationella vägdatabasen NVDB, vilken administreras av Trafikverket.

Vi samarbetar med landets två övriga mätningsföreningar, VMF Qbera och VMF Nord, och VMU (Virkesmätning Utveckling)/VMK (Virkesmätning Kontroll), där sistnämnda specifikt hanterar virkesmätningsfrågor på nationell nivå.

Mätningsresultaten redovisas till största delen via SDC, skogsbranschens gemensamma informationsnav när det gäller produktionsinformation, lagerförflyttningar och inmätning för virkes-, transport- och biobränsleaffärer.