Biometria

VMF Syd är tillsammans med landets övriga virkesmätningsföreningar (VMF Nord, VMF Qbera) samt SDC i en fusionsprocess som syftar till att bilda en gemensam organisation för mätning och redovisning för hela landet. Arbetet bedöms vara klart vid slutet av 2018.

Protokoll fört vid extra föreningsstämma med VMF Syd ek. för i Jönköping 2018-09-07

Handlingar till extrastämma

Fusionsplan – inkl revisorsyttranden

Fusionsstadgar – Biometria

Årsredovisningar