Prislista 2018

Ny prislista gällande för 2018 har fastställts av styrelsen för VMF Syd. Prislistan innebär en höjning av timpriserna på de flesta mätplatser och är i linje med den inriktning som beslutades inför 2017, att utjämna prisskillnaden mellan mätplatsslagen.
Tillämpningen av en separat taxa för tillfällig mätning kommer att bli skarpare, där tillfällig mätning är samtliga mätuppdrag som ej är reglerade i avtal och som avropas med kort varsel.
Priset på fjärrmätning är nytt i prislistan och fastställt till 108 kr per redovisningsnummer, med reservation för ändrade priser från Fjärrmätningscentralen i Sundsvall.
Utöver mätningstjänster erbjuder VMF Syd ett stort antal generella tjänster och produkter eller kundanpassade uppdrag som t ex utbildningar, kvalitetssäkring och utbildning av skördarlag, uppföljningar eller tjänster i samband med utveckling eller investeringar i ny mätteknik. Kontakta oss gärna för mer information och prisuppgifter.

Jönköping 2017-01-03
VMF Syd ek för

Anders Svensson, Vd