”Så här fungerar det”

Virkesmätning utförd av VMF Syd syftar till att få fram ett objektivt och rättvist underlag för virkeslikviden mellan säljare och köpare av virke. Så här fungerar lagen, föreningarna och andra instanser runt virkesmätningen:

I Sverige finns idag tre virkesmätningsföreningar VMF Syd, VMF Qbera samt VMF Nord, där alla har samma syfte. I dessa föreningar samverkar säljare och köpare av virke för opartisk mätning.

VMK arbetar med att samordna landets tre virkesmätningsföreningars arbete. VMU medverkar bl a i standardiseringsarbete, utredningar och FoU-aktiviteter.

I princip all den virkesråvara som mäts in av landets tre virkesmätningsföreningar volymberäknas och prisräknas per sortiment av SDC.  SDCs virkesadministrativa redovisningssystem heter VIOL (Virke On Line).

Virkesmätningslagen med föreskrifter sätter ramarna för vår verksamhet. Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet för virkesmätningslagen och men även för andra frågor som rör skog.