Såhär hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifts- och integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2018-05-29.

Denna policy beskriver vi hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi på VMF Syd uppmärksammar och är medvetna om att hanteringen av din integritet och dina personuppgifter är ett fortlöpande ansvar, varför denna Policy kan komma att uppdateras när vår hantering av dina personuppgifter uppdateras. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in den information som behövs för att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter

Vid utbildningar och liknande kan vi även samla in ditt personnummer, dina utbildningsintyg och andra uppgifter som är relevanta i sammanhanget för att kunna genomföra utbildningen eller leverera tjänsten till dig på ett bra sätt.

Vilka av dessa uppgifter vi kommer att behandla beror på vilken utbildning du deltar i eller vilken tjänst du köper. Om du deltar i en webbaserad utbildning behandlar vi dessutom dina inloggningsuppgifter och webbloggar.

Hur kommer ni använda informationen?

Vi behöver veta en del om dig för informationsutskick och betalningsinformation och för att i övrigt kunna leverera/genomföra de tjänster du beställer av oss. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster.

Hur länge sparas min information?

Vi har krav på redovisning som gör att vi behöver spara en del av din information i upp till 7 år, därefter så kommer den raderas. Information som vi använder för utskick av nyhetsbrev och information kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avsluta prenumerationen. Personuppgifter som behandlas när du gått en utbildning hos oss sparas så länge din utbildning är giltig.

Med vilka delar ni min information med?

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss.

Vi har ansvar för att skriva avtal med samtliga personuppgiftsbiträden och lämna instruktioner om hur dessa får behandla personuppgifterna.

När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

 

 

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot utskick när som helst. Antingen genom att avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet, eller kontakta oss via adressen nedan.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.
Skicka din begäran till enligt adress nedan.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy, hur vi använder din information, eller dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

Personuppgifts-ansvarig
VMF Syd ek för
Slottsgatan 14
553 22 Jönköping