Utbildningsmaterial repetition Guldkort

Allmänt guldkortsutbildning

Välkommen till Guldkortsutbildning

Innehållsförteckning kurspärm

_____________________________________________________________________

Utbildningsmaterial

Flik 1 – Kurslitteratur

Flik 2 – Nationell Instruktion för kvalitetsbestämning av barrsågtimmer

Flik 3 (Se längst ner på denna sida)

Flik 4 – Nationell instruktion för kvalitetsbestämning av massaved

Flik 5 – Kopior på bilder (massaved och timmer)
Massaved
Timmer

_____________________________________________________________________

Guldkort/Kunskapstester

Kunskapstest 1

Kunskapstest 2

Testa dina virkeskunskaper Flik 3