Vägar/virkesupplag

VMF Syd har uppdraget att inom vårt geografiska område arbeta med att samla in information om skogsbilvägarnas standard samt hållas samman information om skogsbrukets gemensamma krav på skogsbilvägar, virkesupplag mm. Syftet är att virkestransporterna skall vara säkra och effektiva för alla parter.

På dessa sidor kan du läsa om hur insamling av vägdata går till, transportavstånd samt hur kraven på skogsbilvägar ser ut.