Transportavstånd

Beräkning av transportavstånd i SNVDB genom ett krönt vägval

SNVDB innehåller en vägvalskomponent som kan användas för att få fram ett beräknat transportavstånd.

I samband med mätbeordringen kan denna tjänst användas för att i virkesordern lägga in ett transportavstånd för respektive sortimentsrad/mottagningsplats under förutsättning att virkesordern innehåller koordinatsuppgifter för aktuellt virkesavlägg.

De mätningar som redovisas mot en virkesorder som innehåller ett av SNVDB beräknat avstånd mellan virkesavlägg och mottagningsplats kommer att ges detta transportavstånd som underlag för transportlikvid.

Om befraktare, transportföretag eller annan intressent anser att det beräknade transportavståndet är felaktigt finns möjlighet av avvikelserapportera detta till VMF Syd, som i samarbete med VMF Qbera av skogsnäringen fått uppdraget att hantera anmälda avvikelser.

Anmälan gör på nedanstående blankett på e-postadress: avv.snvdb(a)vmsyd.se

OBS ersätt (a) med @ i epostadressen ovan!

VMF Syds blankett för avvikelserapportering av beräknat transportavstånd

Manual för att anmäla avvikande transportavstånd

För mer information:

Avvikelserapportering av beräknat transportavstånd – anmälan från befraktare, transportföretag eller annan intressent